ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 25.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 25 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 25.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

δέδοικα μή σου γλῶσσ᾽ ὑπερβάλληι κακοῖς -(ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - Ἱππόλυτος 924).

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 24.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 24 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 24.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

ἔξεστι γάρ μοι μή λέγειν ἅ μή τελῶ [Αισχύλος, Ευμενίδες, στ. 899 (Αθηνά)].

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 22.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 22 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 22.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

«Τοὺς θησαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν, οὕς ἐκεῖνοι κατέλιπον ἐν βιβλίοις γράψαντες, ἀνελίττων κοινῇ σὺν τοῖς φίλοις διέρχομαι, καὶ ἄν τι ὁρῶμεν ἀγαθὸν ἐκλεγόμεθα». ΣΩΚΡΑΤΗΣ-(Ξενοφ. Ἀπομνημ. 1, στ', 14).

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 23.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 23 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 23.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

Θαλῆς ὁ Mιλήσιος ἐρωτηθεὶς πόσον ἀπέχει τὸ ψεῦδος τοῦ ἀληθοῦς «ὅσον» ἔφη «ὀφθαλμοὶ τῶν ὤτων». (Στοβαίου -Ἀνθολόγιον Τ.3).

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 21.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 21 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 21.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

Γλαύκου τοῦ Χίου ποίημα, ὃς μοῦνος δὴ πάντων ἀνθρώπων σιδήρου κόλλησιν ἐξεῦρε. (ΗΡΟΔΟΤΟΣ -Ἱστορίαι - [1.25.2]).

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT