ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 20 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 20.09.2016.

Σημερινή πρόταση

ἄρα μὴ θανόντες τῷ δοκεῖν ζῶμεν μόνον, Ἕλληνες ἄνδρες, συμφορᾷ πεπτωκότες ὄνειρον εἰκάζοντες εἶναι τὸν βίον; ἢ ζῶμεν ἡμεῖς, τοῦ βίου τεθνηκότος; (Παλλαδᾶς ὁ Ἀλεξανδρεύς. Ανθ. Χ 82).

Περισσότερα...

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 19.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

gnwmiko 19 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ γνωμικ τῆς ἡμέρας : 19.09.2016.

 

Οὐδεὶς αὐτὸς ἑαυτοῦ κατηγόρησε πώποτε.

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 17.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 17 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 17.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος - (Λουκιανός - Νεκρικοί Διάλογοι 231).


Απόδοση :

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 18.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 19 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 18.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

Εὐνομίας ‹τε› καὶ Πειθῶς ἀδελφὰ καὶ Προμαθήας θυγάτηρ - (Ἀλκμάν).

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 16.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 16 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 16.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT