ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 16.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

gnwmiko 16 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ γνωμικ τῆς ἡμέρας : 16.09.2016.

 

Χρῆσις κρατύνει, ἀργίη δὲ τήκει.


Ερμηνεία: η δράση ισχυροποιεί, ενώ η τεμπελιά εξασθενεί.

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 15.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

gnwmiko 15 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ γνωμικ τῆς ἡμέρας : 15.09.2016.

 

Αἰδοῦ σεαυτόν, καὶ ἄλλων οὐκ αἰσχυνθήσει.

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 14.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 14 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 14.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

Ὅσα νεμεσᾷς τῷ πλησίῳ, αὐτὸς μὴ ποίει.(Θαλής)

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 15.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 15 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 15.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

Τοῖσι δὲ Νέστωρ ἡδυεπὴς ἀνόρουσε λιγὺς Πυλίων ἀγορητής,
τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή - (Ὅμηρος - Ἰλιάς, Ά, 249)

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 13.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

gnwmiko 13 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 13.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

Πῆι παρέβην; τί δ' ἔρεξα; τί μοι δέον οὐκ ἐτελέσθη- (Πυθαγόρας - ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ).

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT