Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 13.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

paroimia 13 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους τὴν παροιμία τῆς ἡμέρας : 13.09.2016.

 

Ψάρια στον γιαλό, χίλια στον παρά.

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 12.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 12 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 12.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

ὅπερ ἔδει δεῖξαι = Ο.Ε.Δ. (Εὐκλείδης)


Απόδοση :

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 10.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 10 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 10.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

Κούφων καὶ πτηνῶν λόγων βαρυτάτη ζημία∙ πᾶσι γὰρ ἐπίσκοπος τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐτάχθη Νέμεσις, Δίκης ἄγγελος. (Πλάτων, Νόμοι, Βιβλίον Δ΄).

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 11.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 11 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 11.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

Ἀνδρὸς χαρακτὴρ ἐκ λόγου γνωρίζεται - (Μένανδρος, Απόσπ. 66).

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 09.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 09 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 09.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

Τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον, τὸ δ᾽ ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον. -(Θουκυδίδης)

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT