ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 09.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

gnwmiko 09 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ γνωμικ τῆς ἡμέρας : 09.09.2016.

 

Αἰρετώτερον εἰς κόρακας ἐμπεσεὶς ἢ εἰς κόλακας, οἱ μὲν γὰρ ἀποθανόντος τὸ σῶμα, οἱ δὲ ζῶντος τὴν ψυχὴν λυμαίνουσι.

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 08.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 08 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 08.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

 

Δούλοι γάρ καί δεσπότης ούκ άν ποτε γένοιντο φίλοι - (Πλάτων).


Απόδοση :

Περισσότερα...

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 07.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

gnwmiko 07 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ γνωμικ τῆς ἡμέρας : 07.09.2016.

 

Ἥδιον, οὐδέν, οὐδὲ μουσικώτερον ὲστ᾽ ἢ δύνασθαι λοιδορούμενον φέρειν.


Ερμηνεία: Τίποτα δεν είναι πιο ευχάριστο και δείγμα πνευματικής καλλιέργειας από το να μπορείς να υπομένεις τα πειράγματα των άλλων.

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 07.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 07 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 07.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

Μηδένα πρὸ τοῦ τέλους μακάριζε- (Σόλων).

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 06.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 06 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 06.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση 


Μηδένα φίλον ποιοῦ, πρὶν ἂν ἐξετάσῃς πῶς κέχρηται τοῖς πρότερον φίλοις-(Ἰσοκράτης - Πρὸς Δημόνικον).

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT