Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 06.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

paroimia 06 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τὴν παροιμία τῆς ἡμέρας : 06.09.2016.

 

Τι κάνεις Γιάννη; - Κουκιά σπέρνω.


Ερμηνεία: Για κάποιον που άλλα τον ρωτούν και άλλα αποκρίνεται.

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 05.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

gnwmiko 05 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ γνωμικ τῆς ἡμέρας : 05.09.2016.

 

ἀτυχίαν μὴ ὀνειδίζειν, νέμεσιν αἰδούμενον.

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 04.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 04 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 04.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

Ὧν ἦρξε γαστήρ, τὸ φρονεῖν ἀφῃρέθη. (Μένανδρος).


Απόδοση :

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 05.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 05 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 05.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 02.09.2016

 

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 02 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 02.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

 

Εὐθύνας ἑτέρους ἀξιῶν διδόναι, καὶ αὐτὸς ὕπεχε. (Σόλων)

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT