ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 01.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 01 09 16Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 01.09.2016.

 

 

Σημερινή πρόταση 

 

Ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι. (Σιμωνίδης ὁ Κεῖος).

Περισσότερα...

Η ΛΟΓΙΑ ΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 01.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 01 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook ἡ λόγια φράση/Ἔκφραση τῆς ἡμέρας : 01.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 31.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 31 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 31.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

 

Τοσούτου ἄξιος ἕκαστός ἐστιν, ὅσου ἄξιά ἐστι ταῦτα, περὶ ἃ ἐσπούδακεν. (Μᾶρκος Αὐρήλιος- Τὰ εἰς ἑαυτόν).

Περισσότερα...

Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 31.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

paroimia 31 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους τὴν παροιμία τῆς ἡμέρας : 31.08.2016.

 

Aν δεν κλοτσήσει ο γάιδαρος, δεν τον ξεφορτώνουν.


Ερμηνεία : αν δεν απαιτήσεις επίμονα, δεν βρίσκεις το δίκιο σου, δεν σ' ακούει κανείς.

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 30.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 30 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 30.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

 

Οὐ μετανοεῖν ἀλλὰ προνοεῖν χρὴ τὸν ἄνδρα τὸν σοφόν -(Ἐπίχαρμος).


Απόδοση :

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT