ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 29.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 29 08 2016 1Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 29.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

 

Ἢν δὲ νικῶμεν, ἔφη, ὃ πολλοῖς δὴ κρατοῦσι τὴν τύχην ἀνέτρεψε, φυλάξασθαι δεῖ τὸ ἐφ' ἁρπαγὴν τραπέσθαι· ὡς ὁ τοῦτο ποιῶν οὐκέτ' ἀνήρ ἐστιν, ἀλλὰ σκευοφόρος· (Ξενοφών - Κύρου Παιδεία 4.2. 25).


Απόδοση :


Aν νικήσουμε πρόσθεσε, πρέπει να προσέξουμε κάτι που συχνά φέρνει ατυχία, πρέπει να αποτρέψουμε την λεηλασία∙ γιατί αυτός που το κάνει αυτό δεν είναι άνδρας, αλλά αχθοφόρος.

Περισσότερα...

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 29.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

gnwmiko 29 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τὸ γνωμικὸ τῆς ἡμέρας: 29.08.2016.

 

Ὁ μὴ ἐπαινῶν τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν, κτισθησομένης κεραμίδος ἀποκτενεῖται.


Απόδοση …σέ απλά έλληνικά : όποιος δεν επαινεί το σπίτι του θα πέσει κεραμίδι να τον σκοτώσει.

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 27.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 27 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 27.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

Τοῖς δὲ στρατιώταις παρήγγειλεν ἀριστοποιεῖσθαι ὡς ἐν Ἅιδου δειπνοποιησομένους.(Πλούταρχος -Λακωνικά αποφθέγματα).


Απόδοση :


Σπαρτιάτες ετοιμάστε το πρωϊνό σας και φάτε με όρεξη. Γιατί σήμερα θα δειπνήσουμε στον Άδη.

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 28.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 29 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 28.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

ἦμος δὲ σκόλυμός τ’ ἀνθεῖ καὶ ἠχέτα τέττιξ δενδρέῳ ἐφεζόμενος λιγυρὴν καταχεύετ’ ἀοιδὴν πυκνὸν ὑπὸ πτερύγων, θέρεος καματώδεος ὥρῃ,». [ΗΣΙΟΔΟΣ: «Έργα Και Ημέραι», (στίχοι 582-584)].

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 26.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 26 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 26.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

Χρυσοῦ δ᾽ οὐδὲν δέομαι, ἀλλ᾽ ἀπόχρη με ἐπανήκειν ἐς Σκύθας ἄνδρα ἀμείνονα. (ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ- Βίοι Φιλοσόφων).

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT