ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 25.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

gnwmiko 25 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τὸ γνωμικὸ τῆς ἡμέρας: 25.08.2016.

 

Ἥδιστον ἄκουσμα ἔπαινος.

 

Ἀπόδοση …σὲ ἁπλὰ ἑλληνικά : ὁ ἔπαινος εἶναι τὸ πιὸ εὐχάριστο ἄκουσμα.

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 25.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 25 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 25.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

 

Tά πάντα ῥεῖ, πάντα χωρεῖ, καὶ οὐδὲν μένει. (Ἡράκλειτος).

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 21.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 21 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 20.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

τοῦ καὶ ἀπειρέσιοι πωτῶντ' ὄρνιθες ὑπὲρ κεφαλᾶς, ἀνὰ δ' ἰχθύες ὀρθοὶ κυανέου 'ξ ὕδατος ἅλλοντο καλᾷ σὺν ἀοιδᾷ - (Σιμωνίδης ο Κεῖος).

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 23.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 23 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 23.08.2016.

 

Ἄγε δή, ἔφη ὁ Φίλιππος, καὶ ἐμοὶ αὐλησάτω, ἵνα καὶ ἐγὼ ὀρχήσωμαι. ( Ξενοφών - Συμπόσιον 2.21)


Απόδοση :


Εμπρός λοιπόν, είπε ο Φίλιππος, ας παίξει ο αυλός για μένα, ώστε και εγώ να τραγουδήσω.

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 20 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 20.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση

Ὁ σοφός ἐν αὐτῷ περιφέρει τήν οὐσίαν - (Μένανδρος).

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT