ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 19.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 19 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 19.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

Πάταξον μέν ἄκουσον δέ - (Θεμιστοκλής)


Απόδοση :


Χτύπησέ με αλλά άκουσέ με.

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 18.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 18 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 18.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση

Οὐ τὰ πάντα τοῖς πᾶσι ρητὰ. (Πυθαγόρας)

Απόδοση :
Δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 16.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 16 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 16.08.2016.

Σημερινή πρόταση


Oἷ γ' αὐτῷ κακά τεύχει ἀνήρ ἄλλῳ κακά τεύχων, ἡ δέ κακή βουλή τῷ βουλεύσαντι κακίστη - (Ἡσίοδος, Ἔργα καὶ Ἡμέραι, στ. 265-266).

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 17.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

to rhto 17.08.2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 17.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση

Μὴ ἐπιλίποι ὑμᾶς πλοῦτος, <ἔφη,> Ἐφέσιοι, ἵν᾽ ἐξελέγχοισθε πονηρευόμενοι (Ἡράκλειτος).
Απόδοση :
Ποτέ να μη σας λείψει ο πλούτος, Εφέσιοι, για να βγαίνει στην φόρα η πονηριά.

Περισσότερα...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 15.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 15.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

rhto 15 08 2016Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστι τῶν ἔξω τῆς πόλεως ἐχθρῶν κρατῆσαι, πρὶν ἂν τοὺς ἐν αὐτῇ τῇ πόλει κολάσητ' ἐχθρούς - (Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω, παρ. 61).


Απόδοση


Γιατί δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να νικήσετε τους εχθρούς που βρίσκονται έξω από την πόλη, αν δεν τιμωρήσετε πρώτα τους εχθρούς που βρίσκονται μέσα σ’ αυτήν.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT