ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 12.08.2015

Ἀγαπητοὶ φίλοι,


gnwmiko hmeras 12.08.15Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τὸ γνωμικὸ τῆς ἡμέρας: 12.08.2015.


Ἔμφυτος πᾶσιν ἀνθρώποις ὁ τῆς ἐλευθερίας πόθος.


Ἑρμηνεία: ὁ πόθος τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἔμφυτος στὸν ἄνθρωπο.


Δεῖτε περισσότερες σχετικὲς παροιμίες, γνωμικά, ρητά: http://www.lexigram.gr/ellinognosia/ImerasGnomiko.php?date=2015-08-12

Η ΛΟΓΙΑ ΦΡΑΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 02.08.2015

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

logia frasi 02.08.2015Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τὴν λόγια φράση / ἔκφραση τῆς ἡμέρας :

02.08.2015.

 

Ἔχω ράμματα γιὰ τὴν γούνα του.

 

Ἑρμηνεία: ἔχω ὑπόψη μου πολλὰ ἐπιβαρυντικὰ στοιχεῖα γιὰ κάποιον καὶ τοῦ ἐπιφυλάσσω δυσάρεστη ἀνταπόδοση.

 

Δεῖτε περισσότερες σχετικὲς παροιμίες, γνωμικά, ρητά: http://www.lexigram.gr/ellinognosia/ImerasFrasiNeasEllinikis.php?date=2015-08-02

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 28.07.2015

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,


gnwmiko 28 07 2015Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους τὸ γνωμικὸ τῆς ἡμέρας: 28.07.2015.


Μόνοι γὰρ τὸν μηδὲν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ' ἀχρεῖον νομίζομεν.


Ἑρμηνεία: γιατὶ εἴμαστε ὁ μόνος λαὸς (οἱ Ἀθηναῖοι) ποὺ ὅποιον δὲν παίρνει μέρος στὰ κοινὰ δὲν τὸν θεωροῦμε φιλήσυχο ἀλλ' ἄχρηστο.

 

 


Δείτε περισσότερες σχετικές παροιμίες, γνωμικά, ρητά:

 

http://www.lexigram.gr/ellinognosia/ImerasGnomiko.php?date=2015-07-28

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 31.07.2015

Ἀγαπητοὶ φίλοι,


gnwmiko hmeras 31.07.2015Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τὸ γνωμικὸ τῆς ἡμέρας: 31.07.2015.


Εὐδαιμονίαν ἄρχοντος νομίζειν, εἰ τελευτήσειε γηράσας κατὰ φύσιν.


Ἑρμηνεία: οἱ τύραννοι ἔχουν σύντομο καὶ ὄχι καλὸ τέλος.


Δεῖτε περισσότερες σχετικές παροιμίες, γνωμικά, ρητά: http://www.lexigram.gr/ellinognosia/ImerasGnomiko.php?date=2015-07-31

Η ΛΟΓΙΑ ΦΡΑΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 27.07.2015

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,


logia frash 27.07.2015Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους τὴν λόγια φράση / ἔκφραση τῆς ἡμέρας : 27.07.2015.


Ἐν πλῷ.


Ἑρμηνεία: κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ μὲ καράβι.


Δεῖτε περισσότερες σχετικὲς παροιμίες, γνωμικά, ρητά:

 

 http://www.lexigram.gr/ellinognosia/ImerasFrasiLogia.php?date=2015-07-27

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT