ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 20 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 20.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση

Ὁ σοφός ἐν αὐτῷ περιφέρει τήν οὐσίαν - (Μένανδρος).

 

 

 

 

 

 

 

Απόδοση :
Ο σοφός κουβαλάει μαζί του την περιουσία του.
Dictons et proverbes en grec ancien- Vous pouvez bien entendu commenter ou donner votre avis.
Proposition du jour
Le sage porte en lui sa fortune - (Ménandre).

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT