ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 26.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 26 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 26.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

Χρυσοῦ δ᾽ οὐδὲν δέομαι, ἀλλ᾽ ἀπόχρη με ἐπανήκειν ἐς Σκύθας ἄνδρα ἀμείνονα. (ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ- Βίοι Φιλοσόφων).

 


Απόδοση :


Από χρυσάφι δεν έχω ανάγκη· μου φτάνει να γυρίσω πίσω στην Σκυθία καλύτερος ἄνθρωπος.


Dictons et proverbes en grec ancien- Vous pouvez bien entendu commenter ou donner votre avis.


Proposition du jour
Je n'ai pas besoin d'or, il me suffit de retourner à Scythie meilleur homme - (Diogène Laërte- Vies, doctrines et sentences des philosophes).

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT