ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 29.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

gnwmiko 29 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τὸ γνωμικὸ τῆς ἡμέρας: 29.08.2016.

 

Ὁ μὴ ἐπαινῶν τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν, κτισθησομένης κεραμίδος ἀποκτενεῖται.


Απόδοση …σέ απλά έλληνικά : όποιος δεν επαινεί το σπίτι του θα πέσει κεραμίδι να τον σκοτώσει.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT