ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 30.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 30 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 30.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

 

Οὐ μετανοεῖν ἀλλὰ προνοεῖν χρὴ τὸν ἄνδρα τὸν σοφόν -(Ἐπίχαρμος).


Απόδοση :


Ο φρόνιμος άνθρωπος δεν πρέπει να μετανοεί, αλλά να προνοεί.

Dictons et proverbes en grec ancien- Vous pouvez bien entendu commenter ou donner votre avis.
Proposition du jour
L'homme sage doit prévoir et non regretter - (Epicharme).

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT