ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 11.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 11 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 11.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

Ἀνδρὸς χαρακτὴρ ἐκ λόγου γνωρίζεται - (Μένανδρος, Απόσπ. 66).


Απόδοση :


Ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου αποκαλύπτεται από τον τρόπο που συζητεί.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT