ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 14.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 14 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 14.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

Ὅσα νεμεσᾷς τῷ πλησίῳ, αὐτὸς μὴ ποίει.(Θαλής)

 


Απόδοση :


Όσα μισείς στον διπλανό σου, εσύ ο ίδιος μην τα κάνεις.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT