ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 17.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 17 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 17.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος - (Λουκιανός - Νεκρικοί Διάλογοι 231).


Απόδοση :


Δεν μπορείτε να πάρετε από κάποιον που δεν έχει.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT