ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 27.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 27 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 27.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

Ἕτερος νυκτὸς μνῆμα παριὼν καὶ φαντασιωθεὶς δαιμόνιόν τι ἐπέδραμε τῇ λόγχῃ διαράμενος, καὶ ἐναπερείδων εἶπε «Πῆ με φεύγεις, δὶς ἀποθανουμένη ψυχή;» (Πλούταρχος - λακωνικὰ ἀποφθέγματα).


Απόδοση :


Άλλος, που περνούσε νύχτα από μνήμα και νόμιζε πως είδε φάντασμα, όρμησε με την λόγχη σηκωμένη και, καθώς χτυπούσε δυνατά, είπε :"Που πας και μου φεύγεις ψυχή που θα πεθάνεις δυο φορές;".

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT