Ο ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΗΓΕΜΟΝΙΕΣ

rigas ekdoseis omonoiaRigas Velestinlis şi Ţările Române
Δίγλωσση ἑλληνορουμανικὴ ἔκδοση. Συγγραφεῖς: συλλογικὸ ἔργο
Λεύκωμα μὲ περίπου 250 ἔγχρωμες εἰκόνες, 208 σελίδες
Πρόλογος: Ἀθανάσιος Ε. Καραθανάσης, ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν.
Χαιρετισμὸς χορηγοῦ: Νικόλαος Σταμπουλὴς.
Μετάφραση στὴν ἑλληνικὴ: Ἀλεξάνδρα Λουίζου, Τούντορ Ντίνου.

Οἱ ἐκδόσεις ΟΜΟΝΟΙΑ – ποὺ συμπληρώνουν φέτος 25 χρόνια ἀδιάλειπτης δραστηριότητας στὸν τομέα τῆς προβολῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας στὴν Ρουμανία – δημοσίευσαν πρόσφατα τὸ δίγλωσσο Ἑλληνορουμανικὸ λεύκωμα «Ὁ Ρήγας Βελεστινλῆς καὶ οἱ Παραδουνάβιες Ρουμανικὲς Ἡγεμονίες» (σχῆμα 240/290, ἐξ ὁλοκλήρου ἔγχρωμο).


Ὁ Ρήγας Βελεστινλῆς (1757-1798) ὑπῆρξε λαμπρὸς Ἕλληνας λόγιος, συγγραφέας καὶ ἐπαναστάτης, τοῦ ὁποίου ἡ μοῖρα εἶναι στενὰ συνδεδεμένη μὲ τὶς Ρουμανικὲς Ἡγεμονίες, ὅπου ἔζησε γιὰ 15 χρόνια. Σὲ ρουμανικὸ ἔδαφος συνέγραψε ὁ Ρήγας ὅλο του τὸ ἔργο ὡς συγγραφέας, μεταφραστὴς καὶ στοχαστὴς. Ἐδῶ ἑτοίμασε καὶ τὰ τρία χαρτογραφικὰ ἔργα του (μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ Νέα Χάρτα τῆς Βλαχίας καὶ ἡ Γενικὴ Χάρτα τῆς Μολδαβίας), ἰδιαίτερης σημασίας γιὰ τὴν ἐποχή, χάρτες τοὺς ὁποίους τύπωσε τὸ 1797 στὴν Βιέννη.


Ὡς καθρέφτης τοῦ αἰώνα τῶν Φώτων, μέσα ἀπὸ ἕναν ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους ἐκπροσώπους του, τὸ λεύκωμα ἀποτελεῖ μοναδικὸ ἔργο στὸ πλαίσιο τῆς βιβλιογραφίας ποὺ ἀφορᾶ τὸν Ἕλληνα λόγιο ἀπὸ τὶς Ἡγεμονίες: χρήσιμο ἐργαλεῖο γιὰ τοὺς εἰδικούς, ἀντικείμενο θαυμασμοῦ γιὰ τοὺς ἀναγνῶστες, ἀντικείμενο ἰδιαίτερου ἐνδιαφέροντος γιὰ τοὺς βιβλιόφιλους. Παραμένει παράλληλα τὸ σημαντικότερο ἔργο μὲ θέμα μία ἑλληνικὴ προσωπικότητα ποὺ ἔχει ἐκδοθεῖ στὴν Ρουμανία. Οἱ Ἕλληνες ἀναγνῶστες θὰ ἐνδιαφερθοῦν κυρίως γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἕνας συμπατριώτης τους ἐπιβλήθηκε στὸ ρουμανικὸ ἱστορικὸ πλαίσιο τῆς ἐποχῆς, ἐνῶ οἱ Ρουμᾶνοι θὰ ἀπολαύσουν μία νέα ὄψη τοῦ 18ου αἰώνα, τοῦ αἰώνα τῶν Φαναριωτῶν καὶ τῶν Φώτων.

 


Τὰ δέκα κεφάλαια τοῦ ἔργου παρουσιάζουν τὴν βιογραφία τοῦ Ρήγα, ἀπὸ τὸ Βελεστῖνο, τὴν γενέτειρά του στὴν Θεσσαλία, ὅπως μαρτυρᾶ καὶ τὸ ὄνομά του, στὴν Κωνσταντινούπολη, μέχρι τὴν ἐγκατάστασή του στὸ Βουκουρέστι, τὰ ταξίδια στὴν Βιέννη καὶ τὸ μαρτυρικό του τέλος στὸ Βελιγράδι. Τὸ λεξικὸ τῶν συγχρόνων του, τοὺς ὁποίους συνάντησε (πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἦταν Ρουμᾶνοι) ἢ οἱ ὁποῖοι ἐπηρέασαν τὸ ἔργο καὶ τὴν ζωή του, συμπληρώνει τὴν εἰκόνα ἀναβρασμοῦ τῆς ἐποχῆς. Ἰδιαίτερη σημασία δίνεται στὸ πορτρέτο τοῦ Ρήγα καὶ τὸν ἀντίκτυπο τοῦ ἔργου του στὴν ρουμανικὴ ἱστοριογραφία. Σὲ ξεχωριστὰ κεφάλαια παρουσιάζεται τὸ ἔργο τοῦ Βελεστινλῆ ὡς συγγραφέα (τὸ περίφημο ἐμβατήριο Θούριος, ποὺ περιλαμβάνεται καὶ σὲ χειρόγραφο τοῦ Μιχάι Ἐμινέσκου, παρουσιάζεται ὁλόκληρο), μεταφραστῆ καὶ χαρτογράφο. Ἐκτενῶς παρουσιάζονται καὶ δημοσιεύονται καὶ οἱ δύο χάρτες τῶν Ρουμανικῶν Ἡγεμονιῶν. Ὁ ἀπόηχος τοῦ Ρήγα ὑπῆρξε τεράστιος: ἔργα τέχνης (προσωπογραφίες, ναΐφ τέχνη, ἀγάλματα), νομίσματα, χαρτονομίσματα, γραμματόσημα μὲ τὸ πρόσωπό του.

 


Τὸν πρόλογο ὑπογράφει ὁ Ἀθανάσιος Ε. Καραθανάσης, ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, ἐνδελεχὴς μελετητὴς τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν Ρουμανία. Οἱ συγγραφεῖς τοῦ ἔργου εἶναι γνωστοὶ Ἕλληνες (Δ. Καραμπερόπουλος) καὶ Ρουμᾶνοι (Georgeta Filitti κ.ἄ.) εἰδικοί. Ἡ εἰκονογράφηση (250 εἰκόνες, χάρτες, γκραβοῦρες, πίνακες ἐποχῆς, ἀντίγραφα κ.τ.λ.), ποὺ καλύπτει περισσότερο ἀπὸ τὸν μισὸ ὄγκο τοῦ ἔργου, σκιαγραφεῖ σημαντικὰ θέματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὴν ἐποχὴ τοῦ Διαφωτισμοῦ, στὶς πρωτεύουσες τῶν δύο Ρουμανικῶν Πριγκιπάτων, στὶς παραδουνάβιες ρουμανικὲς πόλεις καὶ σὲ ἄλλα μέρη ποὺ ἐπισκέπτεται ὁ πρωταγωνιστὴς τοῦ ἐν λόγω λευκώματος.

 

Ἡ ἔκδοση, μὲ ἐξαιρετικὰ γραφικά, τοῦ κομψοῦ αὐτοῦ λευκώματος δὲ θὰ ἦταν ἐφικτὴ χωρὶς τὴν γενναιόδωρη στήριξη τοῦ κύριου Νικόλαου Σταμπουλῆ, ποὺ ὑπογράφει κι ἕναν ἐνθουσιώδη χαιρετισμό, καθὼς καὶ τῆς Fabryo Corporation, στὴν ὁποία οἱ Ἐκδόσεις μας ἀπευθύνουν θερμὲς εὐχαριστίες. Τὴν εὐγνωμοσύνη μας ἐκφράζουμε καὶ στοὺς θεσμοὺς καὶ τὰ ἄτομα ποὺ ἔθεσαν στὴν διάθεσή μας μέρος τοῦ εἰκονογραφημένου ὑλικοῦ.

 

Οἱ Ἐκδόσεις OMONOIA (διευθύντρια: Ἕλενα Λάζαρ) ἱδρύθηκαν στὸ Βουκουρέστι τὸ 1991 καὶ ἀποτελοῦν μέχρι σήμερα τὸν μοναδικὸ ἐκδοτικὸ οἶκο τῆς Ρουμανίας ποὺ ἔχει ὡς στόχο τὴν προβολὴ τῆς λογοτεχνίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου. Ἀπολογισμὸ τῆς 25χρονης δραστηριότητας τῶν ἐκδόσεων ἀποτελοῦν οἱ 160 τίτλοι ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ. Στὶς μεταφράσεις ποὺ δημοσιεύτηκαν στὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Ὁμόνοια, οἱ ὁποῖες ἀντιπροσωπεύουν τὰ δύο τρίτα περίπου τῶν μεταφράσεων ἀπὸ τὴν νεοελληνικὴ ποὺ πραγματοποιήθηκαν μετὰ τὸ 1989 στὴν Ρουμανία, προστίθενται ἔργα ποὺ ὑπογράφουν Ρουμᾶνοι καὶ ξένοι εἰδικοὶ ἀναγνωρισμένου κύρους μὲ θέμα τὴν ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὰ ρουμανικὰ ἐδάφη. Ἡ συλλογὴ «Βιβλιοθήκη Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας» ἐγκαινιάστηκε τὸ 1999 καὶ φιλοξενεῖ κορυφαῖες δημιουργίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἑλλάδας, τῆς Κύπρου καὶ τῆς διασπορᾶς στοὺς τομεῖς τῆς λογοτεχνίας, τῆς ἱστορίας, τῆς φιλοσοφίας, τῶν τεχνῶν. 20 δίγλωσσες ἐκδόσεις προσφέρουν στοὺς Ρουμάνους ἀναγνῶστες τὴν δυνατότητα νὰ παρακολουθήσουν καὶ στὶς δύο γλῶσσες ταυτόχρονα ἀξιομνημόνευτες σελίδες τῆς νεοελληνικῆς ποίησης.

Ἡ παρουσίαση τοῦ λευκώματος θὰ γίνει τὴν Δευτέρα, 31 Ὀκτωβρίου, ὥρα 18:00 στὴν αἴθουσα «Mircea Eliade» τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ρουμανίας.

EDITURA O M O N I A SRL O M O N I A PUBLISHING HOUSE
Str. Izvorul Crişului 1, Bl. A 1, Apt. 36, 040891 Bucureşti
Phone: (004021)313.99.34; 0730.60.37.93 Fax: (004021)313.99.34
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web: www.omonia.ro

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT