ΤΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ

douatzis

 

Τὰ εἴκοσι τέσσερα Κάτοπτρα τοῦ Γιώργου Δουατζῆ, ποὺ κυκλοφοροῦν ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Στίξις, ἀντανακλοῦν τὴν στοχαστικὴ ματιὰ τοῦ συγγραφέα σὲ πολλὲς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς. Μᾶς ταξιδεύουν ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς, ἀνάμεσα σὲ μάσκες, πρόσωπα, προσωπεῖα, σκιές, προκαταλήψεις καὶ στερεότυπα, γιὰ νὰ συνθέσουν τελικὰ ἕναν ὕμνο στὴν ζωή.

 

Τὰ Κάτοπτρα μᾶς μιλοῦν, μεταξὺ ἄλλων, γιὰ τὴν ἀπώλεια, τὴν προσφορά, τὴν τέχνη, τὴν ποίηση, τὸν ἔρωτα, τὴν φθορά, τὸν θάνατο, τὸν χρόνο, τὴν ματαιοδοξία, τὴν εὐτυχία. Γιὰ ὅλα ὅσα συνθέτουν τὸν παράλογο κόσμο μας καὶ τροφοδοτοῦν τὸν πολυκύμαντο ψυχισμὸ τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.

 

Ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις «Στίξις» κυκλοφορεῖ ἐπίσης καὶ ἡ νουβέλα τοῦ Γιώργου Δουατζῆ «Ὁ Μουσουργός».

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT