ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 12.02.2022

 

Ὁλοκληρώθηκε μὲ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ τέταρτη κατὰ σειρὰν ἐκδήλωση, ποὺ ὀργανώνουν οἱ φορεῖς μας γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς «Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας». Αὐτὴ τὴν χρονιὰ τὸ θέμα ἦταν:


«1453 – 1821: Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα κιβωτὸς τοῦ Ἔθνους».


Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακὰ τὸ Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022 καὶ ὥρα 17:30 μέσῳ τοῦ «ZOOM» καὶ σὲ αὐτὴν συμμετεῖχαν καθηγητὲς καὶ μαθητὲς πέντε ἐκπαιδευτηρίων.


Ἡ ἐκδήλωση συνδιοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ), τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica», τὴν Διεθνῆ Ἑλληνικὴ Ἕνωση «International Hellenic Association» καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος».


Τὴν ἐκδήλωση χαιρέτισαν: ὁ Γενικὸς Γραμματέας Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καὶ Δημόσιας Διπλωματίας, κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ, κ. Νίκος Κούκης, ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθηγήτρια κα Ἀριστέα Τόλια, ὁ Πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης «International Hellenic Association», κ. Εὐάγγελος Ρῆγος, ὁ π. Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica», Καθηγητὴς κ. Χοσὲ Λουὶς Ναβάρο, ὁ Πρόεδρος τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος», κ. Κωνσταντῖνος Καρκανιᾶς, ὁ Πρέσβης τῆς Οὐκρανίας στὴν Ἀλβανία, κ. Volodymyr Shkurov καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς «Ἑλληνικῆς Κοινότητας Στενοῦ», Καθηγητὴς κ. Δανιὴλ Μακρής.


Στὴν συνέχεια ὁ συντονιστὴς τῆς ἐκδήλωσης, ὑποστράτηγος κ. Δημήτριος Βόγγολης κάλεσε διαδοχικὰ τοὺς ὑπεύθυνους καθηγητὲς τῶν συμμετεχόντων σχολείων νὰ παρουσιάσουν τὸ θέμα τους:


1. Ἀπὸ τὸν Ἐκπαιδευτικὸ Ὀργανισμὸ «Θεμιστοκλῆς», οἱ ὑπεύθυνες καθηγήτριες κα Μαρία Στάβερη, Φιλόλογος καὶ κα Βέρα Κολοκούρη, Φιλόλογος παρουσίασαν τὸ θέμα: «H Ἑλληνικὴ Γλῶσσα “μήτρα” τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ Ἔθνους».


2. Ἀπὸ τὸ Πρότυπο Γυμνάσιο Ἁγίων Ἀναργύρων, ὁ ὑπεύθυνος καθηγητὴς κ. Παντελεήμων Χιονίδης παρουσίασε τὸ θέμα: «Ὅλοι χωρὶς ἐξαίρεσιν ἔχουν χρέος νὰ ἠξεύρουν γράμματα». Γλῶσσα καὶ παιδεία στὸ ἔργο τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ».


3. Ἀπὸ τὰ Ἐκπαιδευτήρια «Ζαγοριαννάκου», ἡ ὑπεύθυνη καθηγήτρια κα Μαρσὼ Μαρκεσίνη, Φιλόλογος παρουσίασε τὸ θέμα: «Ἀσκήσεις Ὕφους καὶ Ρητορικὲς Δοκιμὲς Ἑλληνικῆς Γλώσσας».


4. Ἀπὸ τὰ Ἐκπαιδευτήρια «Ἰόνιος Σχολή», οἱ μαθητὲς μὲ ὑπεύθυνους καθηγητὲς τὴν κα Ζέττα Ἀντωνίου, Φιλόλογο καὶ τὸν κ. Ἀνδρέα Παργινό, Φιλόλογο παρουσίασαν τὸ θέμα: «Ἡ ποίηση καὶ ἡ μουσικὴ προετοιμάζουν καὶ πυροδοτοῦν τὸ γεγονὸς τῆς Ἐπανάστασης».


5. Ἀπὸ τὴν Σχολὴ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν «ΦΡΟΝΕΙΝ», οἱ ὑπεύθυνοι καθηγητὲς κα Εἰρήνη Μαυροπούλου, Φιλόλογος καὶ ὁ κ. Θεόδουλος Ἰωάννου, Μουσικὸς παρουσίασαν τὸ θέμα: «Τοῦ Γένους μας τὰ φρένα».


Ὅλοι ἔμειναν ἐνθουσιασμένοι μὲ τὶς παρουσιάσεις τῶν Καθηγητῶν καὶ τῶν μαθητῶν, ποὺ μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ ταξιδέψουμε στὶς …«Ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου».

 

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT