ΧΕΙΜΑΡΡΑ

Γιὰ μία ἀκόμη χρονιὰ τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν Χειμάρρα τῆς Βορείου Ἠπείρου ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἑλλάδα καὶ φιλοξενήθηκαν στὶς κατασκηνώσεις τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, τοῦ Δήμου Ἀθηναίων  

 

Περισσότερα...

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

 

Ὅσο κι ἄν φαίνεται παράξενο εἶναι ἀρκετοὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ μάθουν ἑλληνικὰ στὴν γειτονική μας Χώρα. Αὐτὴ τὴν ἀνάγκη καλύπτει μερικῶς στὸ Μοναστήρι (Μπίτολα) ὁ Σύλλογος «Φίλοι τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ – ΤΟ ΜΑΤΙ –».


Μετὰ ἀπὸ ἐπικοινωνία μὲ τὸν κ. Ἀθανάσιο Στεργίου, Πρόεδρο τοῦ ἀνωτέρω συλλόγου ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔστειλε ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ γιὰ τοὺς μαθητὲς τοῦ Συλλόγου.

Περισσότερα...

ΣΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

Ὁ Ὀργανισμός μας ἀποσκοπεῖ στὴν διατήρηση τῆς προγονικῆς γλώσσας τῶν ἑλληνοφώνων τοῦ ἐξωτερικοῦ μέσω τῆς συνεχοῦς ἐπικοινωνίας μαζί τους ἀλλὰ καὶ τῆς ἐνίσχυσης τῶν δικῶν τους προσπαθειῶν. Ἔμβλημά μας γιὰ αὐτὸν τὸν στόχο εἶναι τὸ ποίημα τοῦ Καβάφη «Ποσειδωνιᾶται».

 

Δύο ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες ἑστίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, οἱ ὁποῖες παρὰ τὴν συρρίκνωσή τους ἐξακολουθοῦν νὰ διατηροῦν κάποια ποσοστὰ ἑλληνοφωνίας, εἶναι οἱ περιοχὲς τῆς Καλαβρίας καὶ τῆς Ἀπουλίας (Νότιος Ἰταλία). Οἱ ἑλληνόφωνες περιοχὲς τῆς Ἰταλίας ἦταν πολὺ περισσότερες, πρὶν 5 καὶ 6 αἰῶνες. Κάτω ὅμως ἀπὸ συνεχῆ πλήγματα ἡ ἑλληνοφωνία ὑπεχώρησε σὲ βαθμὸ τραγικό, τόσο στὴν Καλαβρία, ὅσο καὶ στὴν Ἀπουλία.


Ἀπὸ τὸ 1996   ΟΔΕΓ ἀναπτύσσει ἔντονη πολιτιστικὴ δραστηριότητα στὸν χῶρο τῆς Νοτ. Ἰταλίας, μὲ στόχο τὴν διάσωση τῆς πανάρχαιας Ἑλληνικῆς διαλέκτου (Γκρῆκο), ποὺ κινδυνεύει νὰ σβήσει, καὶ τὴν διάδοση τῆς Νέας Ἑλληνικῆς στὴν Ἑλληνόφωνη Ζώνη τῆς Ἀπουλίας (Graecia Salentina – Σαλεντινὴ Ἑλλάδα).

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT