ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ὁ ΟΔΕΓ διοργάνωσε ἀπὸ τὸ 1990, ἀνὰ τριετία, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἀντίστοιχους Ὁμίλους, ἑπτὰ Διεθνῆ Γλωσσικὰ - Γλωσσολογικὰ Συνέδρια, στὰ ὁποῖα δεκάδες εἰδικοὶ διαπρεπεῖς Ἕλληνες καὶ ξένοι Ἐπιστήμονες ἀνέπτυξαν θέματα σχετικὰ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν :

 

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1990, στὸ Δίον Πιερίας τὸ 1ο Παγκόσμιο Γλωσσικὸ Συνέδριο, μὲ θέμα : «Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ἡ Ἱστορία, τὰ πλεονεκτήματα καὶ ἡ ἐπίδρασή της στὴν διαμόρφωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ».

 

Τὸν Μάιο τοῦ 1993,

στὴν Καβάλα

τὸ 2ο Παγκόσμιο Γλωσσικὸ Συνέδριο,

μὲ θέμα :

«Ἡ διαχρονικότητα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας

καὶ οἱ λόγοι γιὰ τὴν διεθνοποίησή της».

2o PGSM

 

Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1996,

στὴν Ἀρχαία Ὀλυμπία

τὸ 3ο Παγκόσμιο Γλωσσικὸ Συνέδριο,

μὲ θέμα :

«Πῶς ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα γονιμοποίησε

τὸν Παγκόσμιο Λόγο».

3o PGS


Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999, στὰ Χανιὰ τὸ 4ο Γλωσσικὸ Συνέδριο, μὲ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Πολιτισμός».


Τὸν Μάιο τοῦ 2002, στὴν Καβάλα τὸ 5ο Παγκόσμιο Γλωσσικὸ Συνέδριο, μὲ θέμα : «Ἡ διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὶς Χῶρες ὅλου τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὡς σήμερα».

 

Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2005,

στό ἀναπαλαιωμένο Μεσαιωνικὸ Κάστρο

τοῦ ἑλληνόφωνου Δήμου τοῦ Κοριλιάνο,

στὸ Ὄτραντο τῆς Νοτίου Ἰταλίας

σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ὁμοσπονδία τῶν

Ἑλληνοφώνων Δήμων τῆς Σαλεντινῆς Ἑλλάδος,

τὸ 6ο Παγκόσμιο Γλωσσολογικὸ Συνέδριο,

μὲ θέμα :

«Οἱ διαλεκτικὲς μορφὲς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας

ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἐποχὴ μέχρι σήμερα».

 6o PGS

 

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2008 (18-20 Σεπτεμβρίου), στὸ Μεσολόγγι τὸ 7ο Παγκόσμιο Γλωσσολογικὸ Συνέδριο, μὲ θέμα : «Ἡ διδασκαλία τῶν Νέων Ἑλληνικῶν στὸν κόσμο».

                                                                                                       

                                                                                                  praktika 7 2008 Page 001

 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 

1) 2008 : Τὰ πρακτικὰ τῆς ἡμερίδας μας μὲ θέμα «Τὰ Οἰκονομικὰ τῆς διάδοσης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας».

 

2) 2008 : Τὰ πρακτικὰ τῆς ἡμερίδας μας μὲ θέμα «Ἡ διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς στὴν Εὐρώπη».

 

3) 2009 : Τὰ πρακτικὰ τῆς ἡμερίδας μας μὲ θέμα «Γνωρίζεις ἤδη Ἑλληνικά».

 

4) 2009 : Τὰ πρακτικὰ τῆς ἡμερίδας μας μὲ θέμα «Ἀπὸ τὰ Ἀρχαῖα στὰ Νέα Ἑλληνικά».

 

5) 2013 : Τὰ πρακτικὰ τῆς ἡμερίδας μας μὲ θέμα «Χρειαζόμαστε τὰ Ἀρχαῖα  Ἑλληνικὰ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Κόσμο;».

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT