«ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;»

 

prosklisi 21.12.13   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ), ὁ Ὅμιλος Εὐρωπαϊκῶν Ἑταιρειῶν Καθηγητῶν Κλασικῶν Γλωσσῶν καὶ Πολιτισμῶν (Euroclassica) καὶ τὸ Σχολεῖο Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» διοργανώνουν Ἡμερίδα μὲ θέμα : 

 

«Χρειαζόμαστε τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸν Κόσμο;»

 

στὸ Ξενοδοχεῖο Χίλτον - Αἴθουσα Σαντορίνη 2 (Βασιλίσσης Σοφίας 46, Ἀθήνα), τὸ Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013 ἀπὸ τὶς 19:00 μέχρι τὶς 21:00.


Ἡ ἐκδήλωση ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο τῆς Ἐκδήλωσης «Money Show Athens 2013», ποὺ διοργανώνεται στὶς 21 καὶ 22 Δεκεμβρίου 2013, στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον τῆς Ἀθήνας. Κατὰ τὴν ἐκδήλωση θὰ μιλήσουν Ἕλληνες καὶ ξένοι καθηγητὲς τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς ἀπὸ τὴν Ἱσπανία, τὴν Ἰταλία, τὸ Μεξικὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ προσπαθήσουν νὰ ἀπαντήσουν στὸ ἐρώτημα τοῦ τίτλου τῆς ἡμερίδας.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT