ΕΛΛΗΝΟΚΡΟΑΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

 

ELLHNOKROATIKO 1Συγγραφέας : Καθηγήτρια Koraljka CrnkovicΚλασική Φιλόλογος - Ἑλληνίστρια
Σελίδες : 512, Λήμματα : 16 000, Ἐκφράσεις : 1500
Σύντομη Γραμματικὴ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας


Εἶναι τὸ πρῶτο λεξικὸ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα στὴν Κροατία καὶ ἀσφαλῶς θὰ ἀποτελέσει τὴν βάση γιὰ τὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν Χώρα. Ἡ πρώτη παρουσίαση τοῦ Λεξικοῦ ἔγινε στὸ Ζάγκρεμπ στὶς 15 Νοεμβρίου 2013.


Πανθομολογούμενο γεγονὸς συνιστᾶ ἡ διαπίστωση τοῦ ὅτι παρὰ τὶς ἀγαστὲς καὶ μακροχρόνιες πολυπρισματικὲς ἐπαφὲς τῶν Λαῶν τῆς Κροατίας καὶ τῆς Ἑλλάδας, ἀλλὰ καὶ τὴν θαλερὴ παράδοση τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας ποὺ διδάσκεται στὴν Κροατία ἀπὸ τὸ 1607, ἡ Νεοελληνικὴ Γλῶσσα μέχρι τώρα ἔχει παραμείνει ἄγνωστη στὸ εὐρὺ κοινό.


Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ἔκδοση τοῦ Λεξικοῦ θὰ συμβάλει στὴν διεύρυνση τῶν πολιτιστικῶν σχέσεων τῶν δύο Χωρῶν καθὼς θὰ γεφυρώσει τὸ ἀναπόδραστο γλωσσικὸ ἐμπόδιο.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT