ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

asimopolulosΓεννήθηκε στὸ Ἡράκλειο Ἀττικῆς στὶς 9 Ὀκτωβρίου 1971 ἀπὸ τὸν Γεώργιο Ἀσημόπουλο καὶ τὴν Βιργινία Ἀσημοπούλου - Κοντογιάννη.


Σπούδασε Κλασικὴ Φιλολογία στὴν Φιλοσοφικὴ Ἀθηνῶν. Τὸ 2010 στὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Νόβι Σὰντ τελείωσε τὶς μεταπτυχιακές του σπουδὲς στὴν Σερβικὴ Γλῶσσα καὶ Λογοτεχνία μὲ τὴν τελικὴ ἐργασία «Οἱ δυσκολίες τῶν Σερβόφωνων κατὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας».


Τὴν περίοδο αὐτὴ ὁλοκληρώνει τὶς διδακτορικές του σπουδὲς στὴν Σερβικὴ Γλῶσσα καὶ Λογοτεχνία μὲ τὴν ἐκπονηθεῖσα καὶ ὑπὸ τελικὴ κρίση διατριβὴ «Λεξικὸ Σύνταξης τῶν Ρημάτων τῆς Ἑλληνικῆς καὶ τῆς Σερβικῆς».


Ἀπὸ τὸ 2000 ἐργάζεται στὴν Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων ὡς καθηγητὴς τῆς Νέας Ἑλληνικῆς σὲ ἀλλοδαποὺς προπαιδευόμενους Εὐέλπιδες.


Ἀσχολεῖται ἐπισταμένα μὲ τὴν λεξικογραφία, τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ἱστοριογραφία, τὴν παγκόσμια λογοτεχνία, τὴν συγκριτικὴ γλωσσολογία, τὴν φιλολογικὴ ἐπιμέλεια πανεπιστημιακῶν ἐγχειριδίων, ἀλλὰ καὶ τὴν συγγραφή, καθὼς ἤδη κυκλοφοροῦν τὸ «Σερβοελληνικὸ καὶ Ἑλληνοσερβικὸ Λεξικὸ» μὲ συσσυγραφέα τὸν ἀδερφό του, χειρουργὸ – ὀρθοπαιδικό, Στέφανο Ἀσημόπουλο, ἡ «Γραμματικὴ τῶν Ἑλληνικῶν στὰ Σερβικά», ἡ «Γραμματικὴ τῆς Ρωσικῆς γλώσσας» καὶ ἡ ἀπὸ τὰ σερβικὰ μετάφραση τῆς ποιητικῆς συλλογῆς «Τὸ τέλος τῆς Αἰωνιότητας».


Χειρίζεται ἄριστα τὴν ἀγγλική, τὴν ρωσική, τὴν σερβικὴ καὶ σὲ ἐμβρυικὴ φάση τὴν ἀραβική.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT