ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ

 

valeontisΓεννήθηκε στὸν Παγώνδα τῆς Σάμου (1944). Εἶναι πτυχιοῦχος Φυσικῆς (ΕΚΠΑ, 1968) μὲ μεταπτυχιακὸ Ἠλεκτρονικῆς καὶ Ραδιοηλεκτρολογίας (ΕΚΠΑ, 1972).


Διετέλεσε Τακτικὸς Βοηθὸς τοῦ Ἐργαστηρίου Φυσικῆς τοῦ ΕΚΠΑ (1969-1972) καὶ μέλος τοῦ προσωπικοῦ ἔρευνας καὶ ἀνάπτυξης τοῦ ΟΤΕ ἐπὶ 30 ἔτη (1972-2001), ὅπου ἵδρυσε καὶ διηύθυνε τὶς ὁμάδες «Ἀκουστικὴ» καὶ «Ἐπικοινωνίες LASER», ποὺ λειτούργησαν ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν. Εἶναι ἱδρυτὴς καὶ (ἀπὸ 1989 μέχρι σήμερα) Ὑπεύθυνος τῆς Τεχνικῆς Ἐπιτροπῆς «Τηλεπικοινωνίες» (ΤΕ-Τ) καὶ τῆς «Μόνιμης Ὁμάδας Τηλεπικοινωνιακῆς Ὁρολογίας» (ΜΟΤΟ).


Δίδαξε «Ἐφαρμοσμένο Ηλεκτρομαγνητισμὸ» στὸ Μεταπτυχιακὸ Ἠλεκτρονικῆς καὶ Ραδιοηλεκτρολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐπὶ ἑπτὰ ἔτη (1977-1984).


Εἶναι συγγραφέας ἐπιστημονικῶν ἀνακοινώσεων, βιβλίων καὶ λεξιλογίων ὁρολογίας καθὼς ἐπίσης δημιουργὸς καὶ ὑπεύθυνος βάσεων ὁρολογίας (TELETERM, INFORT

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT