ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ

 

elliniadisἈπὸ τὰ ἐφηβικά μου χρόνια προσπαθῶ νὰ σταθῶ στὸ ὕψος μιᾶς ποιότητας ποὺ κληρονομήσαμε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, ἀπ' ὅπου φύγαμε κακὴν-κακῶς μετὰ τὰ «Σεπτεμβριανὰ» τοῦ 1955. Νὰ ἀναζητοῦμε τὴν ὀμορφιὰ στὸ κάθε τι καὶ ἐνσυνείδητα νὰ προσπαθοῦμε νὰ δημιουργοῦμε ὡραῖα πράγματα καὶ ἰδέες γιὰ νὰ τὰ μοιραστοῦμε μὲ τοὺς συμπολῖτες μας. Γιατὶ ἔτσι περιορίζεται τὸ ἄσχημο καὶ διαμορφώνεται ἕνα φιλικὸ περιβάλλον κι ἕνας κόσμος καλύτερος γιὰ ὅλους. Μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα, στὰ νεανικά μας χρόνια, ἔβγαλα μὲ φίλους τὴν «Μουσικὴ Γενιὰ», τὴν πρώτη ρὸκ ἐφημερίδα (1972), καὶ μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα καὶ μία ἐξαίρετη παρέα βγάλαμε τὸ περιοδικὸ «Ντέφι» (1982-1995).


Τελείωσα τὴν Νομικὴ Σχολὴ καὶ ἔγινα δικηγόρος, μελέτησα ἀρκετὲς ξένες γλῶσσες, ταξίδεψα στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν κόσμο καὶ ἀφιερώθηκα στὴν μουσική, τὸ ραδιόφωνο, τὴν γλῶσσα, τὴν ἱστορία, τὴν συγγραφὴ, τὴν φωτογραφία καὶ τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Διασπορᾶς, ποὺ καθόρισε τὸ ροὺ τῆς ζωῆς μου.


Συνεργάστηκα μὲ σπουδαίους καλλιτέχνες (Τσιτσάνης, Σαββόπουλος, Ἄκης Πάνου, Γλυκερία, Βιτάλη, Παπάζογλου, Παπακωνσταντίνου κ.ἄ.). Ἀσχολοῦμαι μὲ τὶς ἑλληνικὲς κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ σὰν ἐρευνητὴς καὶ σκηνοθέτης ντοκιμαντὲρ μὲ κύριο μέλημα ὄχι μόνο τὴν καταγραφὴ τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἱστορίας τους, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς προσπάθειάς τους νὰ διατηρήσουν τὴν ταυτότητά τους στὸν σύγχρονο κόσμο. Σὰν σκηνοθέτης-ἐρευνητὴς ἔχω ἐπιμεληθεῖ καὶ παρουσιάσει πολλὰ ντοκιμαντὲρ γιὰ τοὺς Ἕλληνες τῆς Οὐκρανίας, τῆς Βουλγαρίας, τῆς Πολωνίας, τῆς Φινλανδίας, τοὺς ἑλληνόφωνους τῆς Κάτω Ἰταλίας κ.λπ. Σὰν δημοσιογράφος ἔχω γράψει ἑκατοντάδες ἄρθρα (Ἐλευθεροτυπία, Γαλέρα, Δρόμος τῆς Ἀριστερᾶς) καὶ ἔχω κάνει πολλὲς ἐκπομπὲς καὶ προγράμματα γιὰ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν πολιτικὴ στὸ ραδιόφωνο καὶ τὴν τηλεόραση (ΕΡΤ, Στὸ Κόκκινο 105,5). Στὸν χῶρο τοῦ βιβλίου, διετέλεσα Γενικὸς Γραμματέας καὶ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἐκδοτῶν Βιβλιοπωλῶν Ἀθήνας. Συμμετέχω στοὺς κοινωνικοὺς ἀγῶνες, εἶμαι μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ὑποψήφιος βουλευτὴς στὴν Α΄Ἀθηνῶν.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT