Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 

kyklos aiginasὉ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας προσεκλήθη νὰ συμμετάσχει σὲ μία σειρὰ διαλέξεων καὶ διαλόγου μὲ τίτλο «Ὁ κύκλος τῆς Αἴγινας».


Τὴν διοργάνωση ἀναλαμβάνει ἡ Ὁμάδα Πολιτῶν Αἴγινας γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτικὴ (ΟΠΑΕΠ) ἀπὸ τὶς 14 Ἰουνίου ἕως τὶς 19 Ἰουλίου 2015 μὲ σκοπὸ τὴν πληροφόρηση καὶ ἐνεργοποίηση τῶν πολιτῶν.


Τὸ Δ.Σ. ἀποδέχτηκε τὴν πρόταση καὶ ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθηγήτρια Ἀριστέα Τόλια, θὰ μιλήσει τὴν Κυριακὴ 21 Ἰουνίου 2015, ὥρα 10:30 π.μ. στὸ Θερμοπώλιον «Παναγίτσα» μὲ θέμα :

 

«Ἡ γλῶσσα στὴν πολιτικὴ καὶ ἡ πολιτικὴ τῆς γλώσσας».


Γιὰ περισσότερες πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὶς ὑπόλοιπες διαλέξεις μπορεῖτε νὰ ἐπισκεφθεῖτε τὸν ἀκόλουθο σύνδεσμο :

 

https://vimasaronikou.wordpress.com/2015/05/22/%CE%BA%CF%85%CE%BA

%CE%BB%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%83/

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT