Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

 

prosklisi 12.12.15

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα :


«Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Ρουμανίας»


ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Ἐμπορικὸ καὶ Βιομηχανικὸ Ἐπιμελητήριο Πειραιῶς, τὸ Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 καὶ ὥρα 20.00 - 22.00, στὴν αἴθουσα «Ballroom 2» τοῦ κτηρίου τῆς ὁδοῦ Λουδοβίκου 1, Πειραιᾶς, τηλ. : 210 417 8680.

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 

20.00 - 20.20 : Anca Chisalita, Πολιτιστικὴ Ἀκόλουθος τῆς Ρουμανικῆς Πρεσβείας στὴν Ἑλλάδα, μὲ θέμα: Οἱ Ἕλληνες τῆς Ρουμανίας – Γέφυρες μεταξὺ τῶν δύο λαῶν καὶ πολιτισμῶν.

 

20.20 - 20.40 : Φλορὶν Μαρινέσκου, Ἱστορικός-Ἐρευνητὴς στὸ Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, μὲ θέμα : Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Ρουμανίας μέχρι τὸ 1878.

 

20.40 - 21.00 : Εὐαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Ἀντιπρύτανης Ἀκαδημαϊκῶν Ὑποθέσεων καὶ Προσωπικοῦ τοῦ Χαροκοπείου Παν/μίου, μὲ θέμα: «Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Ρουμανίας (19ος- 20ός αἰῶνας)- Ἱστορία καὶ Τέχνη: Ταφικὰ μνημεῖα Ἑλλήνων καὶ μνημεῖα κατασκευασμένα ἀπὸ Ἕλληνες γλύπτες».

 

21.00 - 21.20 : Βασίλειος Σηφακάκης, Φιλόλογος– Θεολόγος, Ἀντ/δρος τοῦ ΟΔΕΓ, μὲ θέμα: Ἕλληνες καὶ Ρουμᾶνοι ἀνὰ τοὺς αἰῶνες.

 

21.20 - 21.40 : Ἐρωτήσεις – συζήτηση.

Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσει ἡ Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Καθηγήτρια Ἀριστέα Τόλια.


* Ἡ ἐκδήλωση ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο τοῦ πολυσυνεδρίου «Money Show».

prosklisi m 12.122015

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT