Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

prosklisi 19.12.15

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα :

 

«Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Οὐκρανίας»

ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Ἐμπορικὸ καὶ Βιομηχανικὸ Ἐπιμελητήριο Πειραιῶς, τὸ Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 καὶ ὥρα 20.00 - 22.00, στὴν αἴθουσα «Ballroom 2» τοῦ κτηρίου τῆς ὁδοῦ Λουδοβίκου 1, Πειραιᾶς, τηλ. : 210 417 8680.


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 

20.00 - 20.20 : Volodymyr Shkurov, Πρέσβης τῆς Πρεσβείας τῆς Οὐκρανίας στὴν Ἑλλάδα. Χαιρετισμὸς καὶ σύντομη ἀναφορὰ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ παρουσία στὴν Οὐκρανία.

 

20.20 - 20.40 : Παναγιώτης Κοτσιώνης, Δάσκαλος – π. Συντονιστὴς στὸ Γραφεῖο Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Κιέβου, μὲ θέμα : Ἡ διαχρονικὴ ἑλληνικὴ παρουσία στὴν Οὐκρανία. Προοπτικὲς ἀνάπτυξης τῶν ἐκπαιδευτικῶν-πολιτιστικῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν δύο Χωρῶν.

 

20.40 - 20.55 : Στυλιανὸς Ἑλληνιάδης, Δημοσιογράφος – Ἐρευνητής, μὲ θέμα: Ἑλληνισμὸς τῆς Οὐκρανίας - Ἀναγέννηση καὶ κρίση.


20.55 - 21.40 : Στυλιανὸς Ἑλληνιάδης, Δημοσιογράφος – Ἐρευνητής.
Προβολὴ ταινίας.

 

21.40 - 22.00: Ἐρωτήσεις – συζήτηση.

Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσει ἡ Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Καθηγήτρια Ἀριστέα Τόλια.


* Ἡ ἐκδήλωση ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο τοῦ πολυσυνεδρίου «Money Show».

 

prosklisi p 19.12.2015

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT