ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

prosklisi 09.01.16 

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα :

 

«Ἀρχαῖο Δρᾶμα καὶ Σύγχρονη Ἐκπαίδευση»

 

 ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Ξενοδοχεῖο «ΧΙΛΤΟΝ», στὴν αἴθουσα «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ», τὸ Σάββατο 9 Ἰανουρίου 2016 καὶ ὥρα 20.00 – 22.00.

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 

20.00 - 20.20 : Εὐφημία Ἀττανάση, Φιλόλογος στὸ Σχολεῖο τοῦ «Melpignano-Corigliano d' Otranto» τῆς Ἰταλίας, μὲ θέμα : «Ἡ ἐκπαιδευτικὴ ἀξία τῆς Ἑλληνικῆς Τραγωδίας».

20.20 - 20.40 : Δρ Χοσὲ Λουὶς Ναβάρο, Κλασικὸς Φιλόλογος, τ. Πρόεδρος τῆς Euroclassica, μὲ θέμα : «Τὸ Ἀρχαῖο Δρᾶμα στὰ Λύκεια τῆς Ἱσπανίας : Μαθήματα, Δραστηριότητες, Παραστάσεις...».

20.40 - 21.00 : Δρ Ἀθανάσιος Μπίντας, ὁμ. Καθ. τοῦ Παν/μίου Νὶς τῆς Σερβίας, τ. Πρόεδρος στὸ «Φεστιβὰλ» Ὀλύμπου, μὲ θέμα : «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ, Διεθνὴς Νεανικὴ Συνάντηση Ἀρχαίου Δράματος».

21.00 - 21.20 : Δρ Μυράντα Παππά, Ὑπεύθυνη γραφείου Καινοτόμων δράσεων στὴν ΔΙΔΕ Πιερίας, μὲ θέμα : «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ, Διεθνὴς Νεανικὴ Συνάντηση Ἀρχαίου Δράματος».

21.20 - 21.40 : Ἐρωτήσεις – συζήτηση.


Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσει ἡ Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Καθηγήτρια Ἀριστέα Τόλια.

09.01.2016

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT