ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ Ι. ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ 14.05.2016

dolianitis 14 5 16

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἀποφάσισε ὁμόφωνα νὰ τιμήσει
τὸν Ἐκπαιδευτικό – πρ. Σχολάρχη Ἱδρυτή – Διευθυντὴ τῆς «Βιβλιοθήκης Γεωργίου Ἰ. Δολιανίτη» καὶ τοῦ ὁμώνυμου Ἐκπαιδευτικοῦ Ὀργανισμοῦ

 

«ΓΕΩΡΓΙΟ Ι. ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ»

 

Για τὴν μακρόχρονη προσφορά του στὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα.

Ἡ ἐκδήλωση θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, τὸ Σάββατο 14 Μαΐου 2016 καὶ ὥρα 19.00. Ἀμφιθέατρο «Ἀντώνης Τρίτσης» στὴν ὁδὸ Ἀκαδημίας 50, Ἀθήνα.

 


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 

Τὸ Ἔργο καὶ τὶς δραστηριότητες τοῦ τιμωμένου θὰ παρουσιάσουν :

 

19.00 - 19.15 : Ἀριστέα Τόλια, ὁμ. Καθηγήτρια, Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ

                          γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.


19.15 - 19.30 : Ἀνδρέας Ζαΐμης, ἐ.τ. Δικηγόρος, Πρόεδρος «τῶν Φίλων

                          τῆς Βιβλιοθήκης Ἀλεξανδρείας».


19.30 - 19.45 : Κων. Καρκανιᾶς, Πρόεδρος Ἑλληνοβρετανικοῦ Κολλεγίου,

                          τ. Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ.


19.45 - 20.00 : Ἀπονομὴ τιμητικῆς πλακέτας.


Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν τιμώμενο Γεώργιο Δολιανίτη.

 

Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσει ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Βασ. Σηφακάκης.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT