Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

11

 

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα :

 

«Ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὡς μηχανισμὸς πολιτισμικῆς ἀνάπτυξης»

 

ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ ξενοδοχεῖο «ΧΙΛΤΟΝ» τῆς Ἀθήνας, τὴν Κυριακὴ 8 Ἰανουαρίου 2017 καὶ ὥρα 18.00 - 20.00, στὴν αἴθουσα «Θάλεια 3».

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 

18.00 - 18.20 : Μίνα Καπέλλου, Φιλόλογος, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, μὲ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα : Ἐργαλεῖο ἐπικοινωνίας, οἰκονομικῆς, πολιτικῆς καὶ πολιτιστικῆς ἀνάπτυξης».

 

18.20 - 18.40 : Ναταλία Μπάσενκο, Καθηγήτρια τῆς Ἕδρας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μαριούπολης, μὲ θέμα: «Ἡ κοινωνικο-πολιτιστικὴ διάσταση τῆς διδασκαλίας τῆς ΝΕ γλώσσας, ὡς συνιστῶσα τῆς διαμόρφωσης διαπολιτιστικῆς ἐπικοινωνίας».

 

18.40 - 19.00 : Dragica Fabjan Andritsakos, Καθηγήτρια στὸ Kλασικό λύκειο τῆς Λιουμπλιάνας, μὲ θέμα : «Ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὡς μέσο ἐκμάθησης τοῦ σλοβενικοῦ πολιτισμοῦ».

 

19.00 - 19.20 : Σιμὸν Λὲ Μπαρόν, Γλωσσολόγος - Συγγραφέας, μὲ θέμα : «Ἡ διδασκαλία τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας ὡς πρώτη "ξένη" γλῶσσα στὰ σχολεῖα τῶν κρατῶν-μελῶν τῆς Ε.Ε.».

 


19.20 - 19.40 : Παναγιώτης Κοντός, Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα : «Τὸ πρόγραμμα Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν».

 

19.40 - 20.00 : Ἐρωτήσεις – συζήτηση.

 

Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσει ἡ Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ὁμ. Καθηγήτρια, Ἀριστέα Τόλια.


Ἡ ἐκδήλωση ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο τοῦ πολυσυνεδρίου «Money Show».

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT