Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

age 2

 

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα :


«Ἡ δυναμικὴ τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν»

 

ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ ξενοδοχεῖο «ΧΙΛΤΟΝ» τῆς Ἀθήνας, τὴν Δευτέρα 9 Ἰανουαρίου 2017 καὶ ὥρα 18.00 - 20.00, στὴν αἴθουσα «Θάλεια 3».

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 

18.00 - 18.20 : Δρ Ἀλεξάνδρα Ροζοκόκη, Ἐρευνήτρια Α΄στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, μὲ θέμα : «Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα: πίθος ἀγαθῶν».

 

18.20 - 18.40 : Ἀνδρέας Μαρκαντωνάτος, Καθηγητὴς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μὲ θέμα : «Ἡ Ἐκμάθηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὸ Δημόσιο Σχολεῖο: Δυνατότητες καὶ Προοπτικές».

 

18.40 - 19.00 : Ἀναστάσιος Στέφος, δφ., ἐπίτιμος σχολικὸς σύμβουλος, Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Φιλολόγων, μὲ θέμα: «Τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση».

 

19.00 - 19.20 : Κωνσταντῖνος Καρκανιᾶς, Διευθυντὴς τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «ΜΕΓΑΣ AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», μὲ θέμα : «Ἡ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ ἀντίστοιχα ἐκπαιδευτικὰ βοηθήματα».19.20 - 19.40: Ἐρωτήσεις – συζήτηση.

 

Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσει ἡ Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ὁμ. Καθηγήτρια, Ἀριστέα Τόλια.

 

Παράλληλα θὰ πραγματοποιηθεῖ ἔκθεση βιβλίων διδασκαλίας τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ Γυμνάσια, τὰ ὁποῖα συμμετεῖχαν στὸν Διεθνῆ Διαγωνισμὸ τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν.


Ἡ ἐκδήλωση ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο τοῦ πολυσυνεδρίου «Money Show».

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT