ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ

Project2

 

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν ἐκδήλωση, ἡ ὁποία συνδιοργανώνεται μὲ τὴν Ὁμοσπονδία Ἑλλήνων Ἐκπαιδευτικῶν Ἀμερικῆς καὶ μὲ τὸν Ὀργανισμὸ «Ἑλληνικὴ Παιδεία Νέας Ὑόρκης», μὲ θέμα:

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ»

ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Manhattan, στὴν Times Square, στὸν Συνεδριακὸ χῶρο Jay Suites, στὸν 6ο ὄροφο, εἴσοδος ἀπὸ 575 7th Avenue, τὸ Σάββατο 8 Ἀπριλίου 2017 καὶ ὥρα 18.00 - 20.00.

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 

18:00- 18:20 : ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 

18.20 - 18.40 : Ἀριστέα Τόλια, Ὁμ. Καθηγ. Ἑλληνικῆς Φιλολογίας Παν/μίου Πελοποννήσου, μὲ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ διανόηση στὴν Δύση».

 

18.40 - 19.00 : Κώστας Κατσιγιάννης, Πολιτικὸς Μηχ/κὸς Ε.Μ.Π., τ. Γεν. Διευθυντὴς ΕΟΤ, μὲ θέμα : «Ἡ συμβολὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτιστικοῦ τουρισμοῦ».

 

19.00 - 19.20 : Βελουδία Παπαδοπούλου, Καθηγ. Θεολογίας Παν/μίου Ἀθηνῶν, Κοσμήτωρ Θ.Σ.Ε.Κ., μὲ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ἁγία Γραφή».

 

19.20- 19.40: Νῖκος Παπαποστόλου, Ἐπιχειρηματίας, μὲ θέμα : «Ἑλληνισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία χθές- σήμερα – αὔριο».

 


19.40- 20.00 : Ἐρωτήσεις – συζήτηση.

 

Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσει ἡ Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Ὁμ. Καθηγήτρια, Ἀριστέα Τόλια.

 

Ἡ ἐκδήλωση ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο τοῦ πολυσυνεδρίου «Money Show».

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT