ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» 09.06.2017

 

prosklisi 09 06 2017

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιὰ σᾶς προσκαλοῦν στὴν παρουσίαση τῶν Πρακτικῶν τοῦ Συνεδρίου :

 

«ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»,

 

τὸ ὁποῖον εἶχε διοργανώσει ἡ Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιὰ στὴν Κομοτηνὴ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2014.

 

Ἡ ἐκδήλωση θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Παρασκευὴ 9 Ἰουνίου 2017 καὶ ὥρα 19.00 - 21.00, στὸ Ἀμφιθέατρο «Ἀντώνης Τρίτσης» - Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, (Ἀκαδημίας 50, Ἀθήνα).


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 

19.00 - 19.20 : Χαιρετισμοί.


19.20 - 19.40 : Ἀριστέα Τόλια, ὁμ. Καθηγήτρια, Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Γεν. Γραμματέας τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς.


19.40 - 20.00 : Περικλῆς Νεάρχου, ἐ.τ. Πρέσβης, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς.


20.00 - 20.20 : Φράγκος Φραγκούλης, Στρατηγός, Ἐπίτιμος Ἀρχηγὸς ΓΕΣ, Μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς.


20.20 - 20.40 : Ἐρωτήσεις.

 

Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσει ἡ Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Καθηγήτρια Ἀριστέα Τόλια.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT