ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 11.02.2018

 

odeg paliaVouli

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ), ἡ Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονoμιά (ΕΓΚ) καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος» σᾶς προσκαλοῦν στὴν ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς : «Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας», ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου 2018 καὶ ὥρα 17:00 στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο (Μέγαρο Παλαιᾶς Βουλῆς, Σταδίου 13, Ἀθήνα).

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

17:00 - 17:10 Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἐπ. Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονoμιᾶς, Καθηγητὴ κ. Ἀντ. Κουνάδη.

17:10 - 17:20 Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς, ὁμ. Καθηγητὴ - τ. Πρύτανη τοῦ Παντείου Παν/μίου κ. Βασίλειο Φίλια.

 

17:20 - 17:35 : Ἀριστέα Τόλια, ὁμ. Καθηγήτρια, Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, εἰσήγηση μὲ θέμα : «Ἡ Γλῶσσα μας εἶναι ἡ Πατρίδα μας».

 

17:35 - 17:50 : Περικλῆς Νεάρχου, πρέσβυς ἐ.τ., Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς, εἰσήγηση μὲ θέμα : «Ἡ Γλῶσσα μας καὶ τὸ Ἐθνικό μας Μέλλον».

 

17:50 - 18:05 : Κωνσταντῖνος Καρκανιᾶς, Πρόεδρος τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος», εἰσήγηση μὲ θέμα : «Οἱ Ἑλληνικὲς Λέξεις Ταξιδεύουν στὸν χρόνο καὶ τὸν χῶρο».

 

18:05 - 18:35 : Θεατρικὸ δρώμενο ἀπὸ τὴν Ρητορικὴ Ὁμάδα τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «ΔΟΥΚΑ», μὲ θέμα : «Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα μέσα ἀπὸ τὰ μάτια τῶν νέων».

 

18:35 - 19:05 : Οἱ μαθητὲς τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ Λυκείου τοῦ Μαραθῶνα, θὰ μᾶς παρουσιάσουν : 1) Ψηφιακὸ χάρτη μὲ τὶς χῶρες ὅπου διδάσκεται ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα, 2) Τὶς ἑλληνικὲς λέξεις στὶς ξένες γλῶσσες: κείμενα, διάλογος, βίντεο, 3) Τὸ παραμυθικὸ στοιχεῖο στὴν ἔμμετρη λογοτεχνία ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα.

 

Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσει ἡ Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ὁμ. Καθηγήτρια, Ἀριστέα Τόλια.

 

odeg paliaVouli 1

 

 

odeg paliaVouli 3

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT