5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΤΟΣ 2019

 

5 nostos

 

Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτιστικὴ Ὀργάνωση «Νόστος» τῆς Ἀργεντινῆς, διοργανώνει τὴν 31η Ὀκτωβρίου καὶ 1η Νοεμβρίου 2019, τὸ 5ο Διεθνὲς Ἑλληνικὸ Συνέδριο Νόστος 2019, στὴν Οἰκονομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μπούενος Ἄιρες, μὲ θέμα «Ἡ ἐπιρροὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ στὶς τέχνες καὶ ἐπιστῆμες».

 

Τὸ συνέδριο διοργανώνεται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδας στὴν Ἀργεντινή, τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τοῦ Ἰνστιτούτου Παραστατικῶν Τεχνῶν (Τμῆμα Φιλοσοφίας καὶ Ἐπιστολῶν Ἐθνικὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μπουένος Ἄιρες), τοῦ Συλλόγου Συγκριτικοῦ Θεάτρου Ἀργεντινῆς, τοῦ Συλλόγου γιὰ τὴν Διάδοση τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ Ser Griegos (Λὰ Πλάτα), τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη καὶ τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Ἑλλήνων Συγγραφέων τῆς Διασπορᾶς.

 

Ὁ Πολιτιστικὸς Σύλλογος «Νόστος», προωθεῖ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸστὴν Ἀργεντινὴ μὲ ἐπικεφαλῆ τὴν Δρ. Χριστίνα Τσαρδίκου ἀπὸ τὸ 2006, ἐνῶ στὸ διήμερο συνέδριο παίρνουν μέρος καθηγητὲς καὶ ἐπιστήμονες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀργεντινή.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT