ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΟΝΤΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13 - 14.12.2019

 

 

pontos 13 12 19

 

Μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ σύμπραξη τῆς Ἐπώνυμης Ἕδρας Ποντιακῶν Σπουδῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν (ΕΜΣ) τὸ Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο μὲ τίτλο «Πόντος: Ἱστορία - Πολιτισμὸς», στὶς 13 καὶ 14 Δεκεμβρίου 2019, στὴν Αἴθουσα Διαλέξεων τῆς ΕΜΣ.


Τὸ Συμπόσιο πραγματοποιεῖται στὸ πλαίσιο τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν συμπλήρωση 80 χρόνων λειτουργίας τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν (1939-2019) καὶ μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση 100 χρόνων ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς δεύτερης φάσης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. Στὸ Συμπόσιο συμμετέχουν καταξιωμένοι ἐρευνητὲς καὶ καθηγητὲς ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων.


Στὴν τελετὴ ἔναρξης, ποὺ θὰ γίνει τὴν Παρασκευὴ 13 Δεκεμβρίου, στὶς 18.00, θὰ βραβευθοῦν ἱστορικὰ ποντιακὰ Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπως ἡ «Μέριμνα Ποντίων Κυριῶν», ἡ «Εὔξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης» καὶ ἡ «Παναγία Σουμελά».


Ἀκόμη, θὰ δοθοῦν τιμητικὲς διακρίσεις στὶς Ἐπίτιμες Προέδρους τοῦ Σωματείου «Μέριμνα Ποντίων Κυριῶν», Ἄννα Θεοφυλάκτου καὶ Μαίρη Στεργιάδου, στὴν Ὁμότιμη Καθηγήτρια τοῦ ΑΠΘ, Ἄρτεμη Ξανθοπούλου-Κυριακοῦ, καὶ στοὺς Ὁμότιμους Καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας, Εὐστάθιο Πελαγίδη καὶ Κωνσταντῖνο Φωτιάδη, πού, μέσα ἀπὸ τὶς ἔρευνές τους, φώτισαν σημαντικὲς πτυχὲς τῆς ἱστορίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, τόσο στὴν ἱστορικὴ πατρίδα τους ὅσο καὶ στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο μετὰ τὸ 1922.

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT