ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΘΕΟΔΟΡΗ 13.12.2019

 

karatheodoris 13 12 19

 

Ἕνα ἀφιέρωμα στὸν μεγάλο Ἕλληνα μαθηματικὸ Κωνσταντῖνο Καραθεοδωρὴ (1873-1950) θὰ γίνει στὸ Σεμινάριο Σύγχρονης Ἱστορίας τὴν Παρασκευὴ 13 Δεκεμβρίου 2019, 7.00-9.00 μ.μ. (Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο Δήμου Κηφισιᾶς, Ἔπαυλη Δροσίνη, Ἁγ. Θεοδώρων καὶ Κυριακοῦ).


Ὁ Ἐλπιδοφόρος Ἰντζέμπελης, ἐκπαιδευτικὸς-συγγραφέας, θὰ παρουσιάσει τὸ θέμα: «Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Καραθεοδωρή. Ἡ ζωή, ἡ δράση του καὶ ἡ συμβολὴ στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης».


Ὁ Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρὴς ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους Ἕλληνες μαθηματικούς. Διακρίθηκε σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.


Ἀπὸ τὸ 1909 ἕως τὸ 1920 δίδαξε Μαθηματικὰ σὲ διάφορα γερμανικὰ ἀκαδημαϊκὰ ἱδρύματα. Ἡ φήμη του ὡς μαθηματικοῦ τὸν ἔφερε σὲ φιλικὴ καὶ ἐπαγγελματικὴ ἐπαφὴ μὲ ἄλλους μεγάλους ὁμολόγους τῆς ἐποχῆς του ὅπως ὁ Μαξ Πλανκ , ὁ Ἄλμπερτ Ἀϊνστάιν, ὁ Σβάρτς, ὁ Φρομπένιους, ὁ Σμίτ, ὁ Ντάβιντ Χίλμπερτ, καὶ ὁ Κλάιν.


Ἰδιαίτερη ἦταν ἡ σχέση ποὺ συνέδεε τὸν Καραθεοδωρὴ μὲ τὸν Ἄλμπερτ Ἀϊνστάιν. Οἱ δύο ἄνδρες γνωρίσθηκαν τὸ 1915 διατήρησαν μία ἐπιστημονικὴ σχέση, στηριγμένη στὴν ἀλληλοεκτίμηση καὶ σεβασμό.


Τὸ 1920, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Βενιζέλου, παραιτήθηκε ἀπὸ καθηγητὴς στὴν μαθηματικὴ σχολὴ τοῦ Βερολίνου καὶ ἀνέλαβε νὰ ὀργανώσει τὸ Ἰωνικὸ Πανεπιστήμιο στὴν Σμύρνη. Στὴν Σμύρνη ὁ Καραθεοδωρὴς ἔμεινε μέχρι τὴν κατάρρευση τοῦ μικρασιατικοῦ μετώπου τὸν Αὔγουστο τοῦ 1922.

 

Ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν μίζερη κατάσταση τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων, ἐγκατέλειψε τὴν Ἑλλάδα τὸ 1924, γιά νὰ ἀναλάβει καθηγητικὴ θέση στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μονάχου, ποὺ ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ἦταν τὸ δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο τῆς Γερμανίας καὶ δίδασκαν σ' αὐτὸ κορυφαῖα ὀνόματα. Τὸ 1930, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου, ἀνέλαβε καθήκοντα κυβερνητικοῦ ἐπιτρόπου στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ τὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης γιὰ νὰ βοηθήσει στὴν ἀναδιοργάνωση τοῦ πρώτου καὶ στὴν ὀργάνωση τοῦ (νεοσύστατου) δεύτερου.

 

Τὸ 1932, ἐπέστρεψε στὴν ἕδρα του στὸ Μόναχο καὶ παρέμεινε στὴν πόλη αὐτή, ἀκόμα καὶ μέσα στὰ δύσκολα χρόνια τοῦ Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.


Ἡ συμβολή του στὴν Θεωρητικὴ Φυσικὴ ἦταν οὐσιαστικὴ στὴν μαθηματικὴ θεμελίωση τομέων τῆς Φυσικῆς ὅπως ἡ Θερμοδυναμική, ἡ γεωμετρικὴ ὀπτική, ἡ μηχανικὴ καὶ ἡ σχετικότητα.


Παράλληλα ἦταν ἀπαράμιλλη ἡ φιλοπατρία καὶ ἡ αὐταπάρνηση γιὰ τὴν πατρίδα του ἀφοῦ δύο φορὲς θυσίασε τὴν προσωπική του καριέρα καὶ ἔθεσε τὸν ἑαυτό του στὴν διάθεση τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου.


Ὁ Ἐλπιδοφόρος Ἰντζέμπελης κατάγεται ἀπὸ τὴν Λέσβο καὶ γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα. Σπούδασε τὶς ἐπιστῆμες τῆς Παιδαγωγικῆς καὶ τῆς Θεολογίας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὸ Μπέρμιχαμ καὶ μετεκπαιδεύτηκε στὸ Μόναχο. Ἐργάστηκε ὡς δάσκαλος στὴν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευση γιὰ μία τριακονταετία. Εἶναι συγγραφέας πολλῶν βιβλίων καὶ ἔχει δημοσιεύσει ἀρκετὰ διηγήματα, δοκίμια, ποιήματα, κριτικὲς βιβλίων καὶ συνεντεύξεις μὲ συγγραφεῖς σὲ διάφορα βιβλία, ἐφημερίδες καὶ περιοδικά. Διηγήματά του ἔχουν μεταφραστεῖ στὰ Ἀλβανικά, στὰ Γερμανικὰ καὶ στὰ Ἱσπανικά.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT