ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΚ. ΜΙΛΛΕΡ 24.02.2020

 

miller

 

Ὁ Ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Καλιφόρνια στὸ Μπέρκλεϋ Στέφανος Γκ. Μίλλερ μᾶς παρουσιάζει τὰ 46 χρόνια τῶν ἀρχαιολογικῶν τοῦ ἀνακαλύψεων, ἔρευνας, ὅπως καὶ ἀδιάκοπων προσπαθειῶν γιὰ τὴν ἀνάδειξη καὶ προστασία τῆς ἀρχαίας Νεμέας. Μέσα ἀπὸ 1.800 εἰκόνες καὶ τὸ γραμμένο μὲ ἀμεσότητα, εἰλικρίνεια ἀλλὰ καὶ χιοῦμορ κείμενο, ἀκολουθοῦμε τὸν συγγραφέα ἀπὸ τὶς πρῶτες ἀπόπειρές του στὸν χῶρο ἕως τὴν δημιουργία ἑνὸς ἀρχαιολογικοῦ πάρκου 180 περίπου στρεμμάτων καὶ τὴν ἀναβίωση τῶν ἀρχαίων Νεμέων Ἀγώνων.

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT