ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

 

SEMINARIO 14.10.16Mὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ καλὴ γνώση τῆς ἱστορίας καὶ ὁ ἔλεγχος τοῦ νοήματός της ἔχει θεμελιώδη σημασία γιὰ τὴν ὀρθὴ κατανόηση τῶν συνθηκῶν ποὺ διαμόρφωσαν τὸ σύγχρονο περιβάλλον, ξεκινᾶ γιὰ 9η χρονιὰ τὸ Σεμινάριο Σύγχρονης Ἱστορίας, στὸ πλαίσιο τοῦ Ἐλεύθερου Πανεπιστημίου τοῦ Δήμου Κηφισιᾶς. Συντονιστὴς τοῦ σεμιναρίου εἶναι ὁ ἱστορικὸς Βλάσης Ἀγτζίδης.


Τὸ Μέρος τοῦ προγράμματος περιλαμβάνει τὶς εἰσηγήσεις ποὺ θὰ γίνουν ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2016 ἕως καὶ τὸ τέλος τοῦ ἔτους.


Οἱ συναντήσεις γίνονται μία φορὰ τὸν μῆνα, ἡμέρα Παρασκευή, 7.15 μ.μ. – 9 μ.μ. «Ἔπαυλη Δροσίνη»-Βιβλιοθήκη Δήμου, Ὀδὸς Ἁγ. Θεοδώρων & Κυριακοῦ.


-14 Ὀκτωβρίου: Γιῶργος Θ. Μαυρογορδάτος, Καθηγητής, «Ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὸν μοιραῖο ἐθνικὸ Διχασμό», μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου του μὲ τίτλο «1915». Θὰ μιλήσουν οἱ Βλ. Ἀγτζίδης καὶ Ἴρις Τζαχίλη.


-11 Νοεμβρίου: «Τάγματα ἀσφαλείας καὶ δωσίλογοι στὴν ὑπηρεσία τοῦ κατακτητῆ (1941-1944). Ἡ περίπτωση τῆς Μακεδονίας», μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου τοῦ Ἀνδρέα Βενιανάκη: «Δάγκουλας, ὁ «δράκος» τῆς Θεσσαλονίκης».


-16 Δεκεμβρίου: Μανώλης Κασιμάτης, μέλος τοῦ Εἰκαστικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδας, ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ «Φωτογραφίζοντας»: «Φωτογραφίζοντας καὶ κινηματογραφώντας τὸν Δεκέμβρη τοῦ ’44 στὴν Ἀθήνα καὶ τὸν Πειραιᾶ».


Ἐδῶ θὰ βρεῖτε τὸν χάρτη τῆς περιοχῆς: 

https://kars1918.wordpress.com/2016/10/05/seminario-de-la-historia-moderna-2016-2017/

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT