ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΝ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*


ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΝ – PALATINO – PALACE – ΠΑΛΑΤΙΟΝ – ΠΑΛΑΤΙ


pallantioΤὸ Παλλάντιον ἦταν μία ἀρχαία πόλη στην Ἀρκαδία, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι ἀποίκισαν καὶ δημιούργησαν τὴν Ἀρχαία Ρώμη.


Οἱ οἰκογένειες τῶν Ρωμαίων εὐγενῶν εἶχαν ἀνάμνηση καὶ καυχιόνταν γιὰ τὴν ἑλληνικὴ καταγωγή τους. Γιὰ αὐτὸ ὁ Ρωμαῖος αὐτοκράτορας Ἀντώνινος Πίος ἀπήλλαξε τοὺς κατοίκους τοῦ Παλλαντίου ἀπὸ κάθε φορολογία.


Ὁ πρῶτος οἰκισμὸς στὴν Ῥώμη ἔγινε σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς λόφους πάνω ἀπὸ τὸν Τίβερη, ὁ ὁποῖος ὀνομάστηκε ἀπὸ τοὺς ἀποίκους «Παλλάντιος». Αὐτὸς εἶναι ὁ σημερινὸς Παλατῖνος Λόφος.

 

Ἐπειδὴ σὲ αὐτὸν ὑπῆρχε ἡ βασιλικὴ κατοικία καὶ αὐτὲς τῶν εὐγενῶν ἐπικράτησε σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες νὰ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὰ ἀνάκτορα ἡ λέξη Palace, Palais, Palazzo κ.λπ.


Αὐτὴ ἐπέστρεψε στὴν ἑλληνικὴ κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Ρωμαϊκῆς (Βυζαντινῆς) Αὐτοκρατορίας μὲ πρωτεύουσα τὴν Κωνσταντινούπολη ὡς «Παλάτιον». Ἂς θυμηθοῦμε τὸ Ἱερὸν Παλάτιον στὴν Πόλη ἢ τὰ ἀνάκτορα τοῦ Βασιλέως, τοῦ Αὐτοκράτορα.


Σήμερα ἡ λέξη χρησιμοποιεῖται, ὡς «Παλάτι» παράλληλα μὲ τὴν καθαρὰ ἑλληνικὴ λέξη ἀνάκτορο.

 

 

*ΠΗΓΗ: Ἀπὸ τὸ Ἐνημερωτικὸ Δελτίο τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» (http://alexander-edu.org/). 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT