ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΜΟΥΣΕΙΟ»

 

 ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

15619630 Benaki Main Building 11.limghandlerΜὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπίσκεψη τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» στὸ Μουσεῖο Μπενάκη, σᾶς παρουσιάζουμε τὴν ἑλληνικὴ λέξη «μουσεῖο», ἡ ὁποία ἔχει «ταξιδέψει» σὲ 15 γλῶσσες καὶ χρησιμοποιεῖται σὲ καθημερινὴ βάση ἀπὸ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Δεῖτε τὸν κατάλογο μὲ τὴν λέξη «μουσεῖο» σὲ 15 γλῶσσες ἐδῶ:


Ἑλληνικὰ:           μουσεῖο
Ἀγγλικὰ:             museum
Γαλλικὰ:             musée
Οὐκρανικὰ:        Музей
Πολωνικὰ:          muzeum
Ρουμανικὰ:        muzeu
Γερμανικὰ:         Museum
Ρωσικὰ:              музеи
Βουλγαρικὰ:      музей
Ὁλλανδικὰ:        museum
Σλοβενικὰ:         muzej
Ἱσπανικὰ:           museo
Ἰταλικὰ:              museo
Πορτογαλικὰ:    museu
Οὑγγρικὰ:          múzeum

 

*ΠΗΓΗ: Ἀπὸ τὸ Ἐνημερωτικὸ Δελτίο τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» (http://alexander-edu.org/). 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT