ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*


Η ΛΕΞΗ «ΣΧΟΛΕΙΟ» ΣΕ 15 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

school3Ἀξίζει νὰ ἀναλογιστεῖ κανεὶς τὸ κατὰ πόσο ἡ ἑλληνικὴ λέξη «σχολεῖο» ἔχει «ταξιδέψει» σὲ ἄλλες γλῶσσες καὶ χρησιμοποιεῖται σὲ καθημερινὴ βάση, λόγω τῆς ἀξίας ποὺ ἔχει τὸ σχολεῖο στὴν ζωὴ καὶ τὴν ἐξέλιξη τοῦ ἀτόμου.


Δεῖτε στὸν πίνακα τὴν λέξη «σχολεῖο» σὲ 15 γλῶσσες:


Ἑλληνικὰ:          σχολεῖο
Ἀγγλικὰ:             school
Γαλλικὰ:             école
Οὐκρανικὰ:        Школа
Πολωνικὰ:          szkoła
Ρουμανικὰ:        scoala
Γερμανικὰ:         schule
Ρωσικὰ:              школа
Βουλγαρικὰ:      школа
Ὁλλανδικὰ:        school
Σλοβενικὰ:         šola
Ἱσπανικὰ:          escuela
Ἰταλικὰ:             scuola
Οὑγγρικὰ:          iskola
Πορτογαλικὰ:    escola

 

 

*ΠΗΓΗ: Ἀπὸ τὸ Ἐνημερωτικὸ Δελτίο τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» (http://alexander-edu.org/). 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT