ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΟΜΟΓΕΝΗΣ»

 

 ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

omogenisΜὲ πρόφαση τὴν ἀποχώρηση τῶν ὁμογενῶν μας μαθητῶν ἀπὸ τὴν Αὐστραλία, ἀναλογιστήκαμε ὅτι ἡ λέξη ὁμογενὴς εἶναι ἑλληνική! Προέρχεται ἀπὸ τὶς λέξεις «ὁμὸς + γένος» καὶ σημαίνει ἄτομο μὲ ὅμοια (ἑλληνικὴ) καταγωγ ποὺ ζεῖ στὸ ἐξωτερικό.


Ἡ λέξη αὐτὴ ὅμως σημαίνει καὶ ὁτιδήποτε ἔχει τὴν ἴδια οὐσία, τὸ ἴδιο ὑλικὸ σὲ ὅλη του τὴν ἔκταση ἢ ὄγκο. Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια χρησιμοποιεῖται στὶς φυσικὲς ἀλλὰ καὶ τὶς κοινωνικὲς ἐπιστῆμες.

Σᾶς παρουσιάζουμε τὴν λέξη «ὁμογενὴς» σὲ 10 γλῶσσες.

 

Ἑλληνικὴ ὁμογενὴς
Ἀγγλικὴ homogeneous
Γαλλικὴ homogène
Πολωνικὴ homogeniczny
Ρουμανικὴ omogen
Γερμανικὴ homogen
Ρωσικὴ гомогенный
Ἰταλικὴ omogeneo
Πορτογαλικὴ homogén
Ἱσπανικὴ homogéneo

 

 

*ΠΗΓΗ: Ἀπὸ τὸ Ἐνημερωτικὸ Δελτίο τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» (http://alexander-edu.org/). 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT