ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» ΣΕ 14 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

festival athinwn 2017jpg

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνάρτηση τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος τοῦ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν & Ἐπιδαύρου, σκεφτήκαμε ὅτι ἡ λέξη «πρόγραμμα» μὲ τὶς δύο βασικές της σημασίες χρησιμοποιεῖται σὲ πολλὲς Εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες. «Πρόγραμμα» σημαίνει «λεπτομερὲς σχέδιο ποὺ καταγράφει καὶ γνωστοποιεῖ τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν χρονικὴ σειρὰ τῶν μερῶν ἢ ἑνὸς συνόλου διάφορων ἐκδηλώσεων, θεαμάτων, ἀκροαμάτων ἢ καὶ μαθημάτων γιὰ τὴν ἀπόκτηση γνώσεων καὶ δεξιοτήτων κτλ.» καὶ «λεπτομερὲς σχέδιο μὲ συγκεκριμένες ἐντολές, ποὺ εἰσάγεται σὲ ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ καὶ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν ἐπεξεργασία στοιχείων προκειμένου νὰ ἐκτελεστεῖ μία σειρὰ ἐργασιῶν».

Ἀκολουθεῖ ἡ λέξη «πρόγραμμα» σὲ 14 γλῶσσες.


Ἑλληνικὴ  πρόγραμμα
Ἀγγλικὴ  programme
Γαλλικὴ  programme
Οὐκρανικὴ  Програма
Πολωνικὴ  program
Ρουμανικὴ  program
Γερμανικὴ  Programm
Ρωσικὴ  программа
Βουλγαρικὴ  програма
Ὁλλανδικὴ  programma
Ἱσπανικὴ  programa
Ἰταλικὴ  programma
Οὑγγρικὴ  program
Πορτογαλικὴ  programa

 

*ΠΗΓΗ: Ἀπὸ τὸ Ἐνημερωτικὸ Δελτίο τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» (http://alexander-edu.org/). 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT