ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΜΥΘΟΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΜΥΘΟΣ» ΣΕ 14 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

mythos

Ἡ λέξη «μῦθος» ὑπάρχει σὲ πολλὲς γλῶσσες.


Ἑλληνικὰ μῦθος
Ἀγγλικὰ myth
Γαλλικὰ mythe
Οὐκρανικὰ Міф

Πολωνικὰ mit
Ρουμάνικα mit
Γερμανικὰ Mythos
Ρωσικὰ миф
Βουλγαρικὰ мит


Ὁλλανδικὰ mythe
Ἱσπανικὰ mito
Ἰταλικὰ mito
Πορτογαλικὰ mito
Οὑγγρικὰ mítosz

 

 

*ΠΗΓΗ: Ἀπὸ τὸ Ἐνημερωτικὸ Δελτίο τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» (http://alexander-edu.org/).

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT